Kurssit

Vesihiisi Ry järjestää järjestää kursseja.

Introsukellus
Ohjattu sukelluskokeilu mahdollistaa pätevän sukelluskouluttajan johdolla kokeilemaan sukeltamista ohjatusti
ennen varsinaisen sukelluskurssin suorittamista.
Ennen veteen menoa pidetään pienimuotoinen teoria osuus missä käsitellään tärkeimpiä huomioitavia tekijöitä sukelluksella.
Sukelluskokeilu järjestetään uima-altaassa.

Kuivapukukurssi
Sisältää ne tiedot ja taidot joita sukeltaja tarvitsee, turvalliseen ja hallittuun sukeltamiseen kuivapuvulla. Sisältäen teoriaa, allashajoittelua ja madollisesti vielä johdettuja sukelluksia avovedessä.

Cmas P1 kurssi
Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan ne perustiedot ja -taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa.

Peruskurssi sisältää 10 tuntia teoriaa, 10 tuntia allasharjoituksia ja 4-5 avovesisukellusta. Kurssi antaa valmiudet tehdä suoranoususukelluksia enintään 15-20 metrin syvyydessä edellyttäen, että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty. Kurssin alaikäraja on 12 vuotta. Alle 15-vuotiaat voivat kuitenkin sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen laitesukeltajan parina.

Kurssin läpäisseelle sukeltajalle myönnetään sukeltajakortti. Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen peruskurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P1-koulutusstandardin että NAUI Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

Cmas P2 kurssi
Jatkokurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti, tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti. Kurssi koostuu noin 10 tunnista teoriaa ja vähintään 6 avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti.

Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet sukeltaa 15-30 metrin syvyydessä.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P2 – että NAUI Advanced Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

IANTD EANx nitrox peruskurssi
Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta.
Nitroksilla ei voi sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

Jääsukelluskurssi


Sukellusturvallisuuskurssi (Rescue Diver)

Sukellusturvallisuuskurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason kortti. Koostuu noin 6 tunnista teoriaa ja vähintään 3 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen sukellusturvallisuuskurssi täyttää kansainvälisesti NAUI Rescue Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

Laitesukelluksen syventävä jatkokokurssi CMAS P3
Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Pääsyvaatimukset:
•CMAS P2 -kortti, NAUI Advanced Scuba Diver -kortti tai vastaavantasoinen muun kansainvälisen koulutusjärjestön kortti
•Rescue Diver -kortti
•ensiapupätevyys
•riittävä, monipuolinen ja vaihteleva sukelluskokemus: vähintään 60 sukellusta, joista 20 20-30 metrin syvyydessä ja 3 yösukellusta

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P3 – että NAUI Master Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

Lähikouluttaja
Lähikouluttaja toimii seuran laitesukelluskurssilla laitesukelluskouluttajan tukena avustavissa tehtävissä. Lähikouluttajalla on hyvät valmiudet jatkaa opintojaan laitesukelluskouluttajaksi.

Kurssin laajuus on noin 50 tuntia, ja siihen sisältyy etätehtäviä, lähiopetusta, käytännön harjoituksia sekä taitotestejä.

Pääsyvaatimukset
•vähintään 17 vuoden ikä
•kirjallinen esitys seuralta
•jäsenyys Sukeltajaliiton jäsenseurassa
•lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta
•Rescue Diver -kortti •ensiapupätevyys
•vähintään 100 sukellusta (yhteensä vähintään 50 tuntia)
•CMAS P3 tai NAUI Master Scuba Diver -kortti tai vastaava muun koulutusjärjestön laitesukelluskortti

 

Ota yhteyttä:
info@vesihiisi.net